AdBlue maszyny budowlane

Z dojazdem do Klienta

Programowanie AdBlue to najtańsza i najszybsza opcja rozwiążania problemów z układami SCR, EGR i DPF w samochodach ciężarowych i dostawczych oraz maszynach budowlanych, przemysłowych i rolniczych.

programowanie adblue
programowanie adblue z dojazdem do klienta

AdBlue, czyli roztwór mocznika w wodzie, jest również stosowany w maszynach budowlanych wyposażonych w systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Systemy SCR z AdBlue są używane w celu ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx) pochodzących z spalin silników wysokoprężnych.

adblue maszyny budowlane

Zadzwoń do nas już teraz, a zajmiemy się Twoim AdBlue maszyny budowlane!

AdBlue maszyny budowlane

Dbanie o system AdBlue w maszynach budowlanych ma kluczowe znaczenie z kilku istotnych powodów:

 1. Zgodność z Normami Emisji: Systemy SCR z AdBlue są wprowadzane w maszynach budowlanych w celu spełnienia rygorystycznych norm emisji spalin, takich jak normy Stage IV / Tier 4 Final. Dbając o system AdBlue, operatorzy zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi emisji NOx.
 2. Ochrona Środowiska: Stosowanie AdBlue w maszynach budowlanych przyczynia się do ograniczenia emisji tlenków azotu, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza i ochronę środowiska naturalnego. Regularna konserwacja systemu pozwala utrzymać tę korzyść dla środowiska.
 3. Długoletnia Wydajność: Systemy SCR są częścią bardziej skomplikowanego układu emisji pojazdu. Dbałość o system AdBlue, w tym regularne konserwacje i odpowiednie dozowanie płynu, przyczynia się do długotrwałej i efektywnej pracy całego układu, co wpływa na ogólną wydajność maszyny.
 4. Minimalizacja Awarii: Nieprawidłowe dozowanie AdBlue, zanieczyszczenia w płynie lub inne problemy związane z systemem mogą prowadzić do awarii układu SCR. Regularne utrzymanie pomaga minimalizować ryzyko awarii, co z kolei przekłada się na ciągłość pracy maszyny.
 5. Optymalna Wydajność Silnika: Stosowanie AdBlue zgodnie z zaleceniami producenta pozwala na utrzymanie optymalnej wydajności silnika. To kluczowe dla efektywnej pracy maszyny budowlanej, zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych.
 6. Zachowanie Gwarancji: Wielu producentów maszyn oferuje gwarancje na systemy emisji. Dbałość o system AdBlue zgodnie z zaleceniami producenta pozwala na zachowanie gwarancji i uniknięcie kosztownych napraw.
 7. Minimalizacja Kosztów Paliwa: Efektywna praca systemu SCR, wspieranego przez odpowiednie dozowanie AdBlue, może przyczynić się do poprawy efektywności paliwowej maszyny. To z kolei przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji.
 8. Zarządzanie Flotą: W przypadku posiadania floty maszyn budowlanych, dbałość o system AdBlue i spełnianie norm emisji są kluczowe dla zrównoważonego zarządzania flotą i spełniania wymagań prawnych.

W skrócie, dbanie o system AdBlue w maszynach budowlanych przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla długotrwałej wydajności i eksploatacji maszyny. To kluczowy element odpowiedzialnego użytkowania pojazdów budowlanych, szczególnie w kontekście coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin.

AdBlue w maszynach budowlanych, a lepsze osiągi.


Adblue i systemy SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), które są z nim związane, skoncentrowane są głównie na redukcji emisji tlenków azotu (NOx) w spalinach silników wysokoprężnych. Ich głównym celem nie jest bezpośrednie zwiększanie mocy silnika ani poprawa osiągów maszyn budowlanych. Niemniej jednak, wprowadzenie systemu SCR z Adblue do maszyn budowlanych może mieć pewne pozytywne skutki dla ich ogólnej wydajności. Oto kilka aspektów, które można uwzględnić:

 1. Efektywność Paliwowa: System SCR, działający z Adblue, może wpływać na efektywność paliwową silnika poprzez optymalizację spalania i redukcję oporów wydechowych. Poprawa efektywności paliwowej może skutkować mniejszym zużyciem paliwa, co w rezultacie może wpłynąć na obniżenie kosztów eksploatacji maszyny.
 2. Długoletnia Wydajność Silnika: Redukcja emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza NOx, pozwala na zachowanie długoletniej wydajności silnika. Mniejsze ilości szkodliwych substancji mogą wpłynąć na mniejsze zużycie i zużycie składników silnika, co może przyczynić się do dłuższego okresu eksploatacji.
 3. Zachowanie Czystości Środowiska Pracy: Maszyny budowlane pracują często w obszarach zamieszkałych, a redukcja emisji szkodliwych substancji, takich jak NOx, przyczynia się do utrzymania czystości powietrza w miejscach pracy i w otoczeniu.
 4. Zarządzanie Flotą: Skorzystanie z systemu SCR z Adblue we wszystkich maszynach budowlanych w danej flocie pozwala na spójne zarządzanie emisjami i standardami środowiskowymi w ramach całej floty.
 5. Zgodność z Normami Emisji: W niektórych obszarach, zwłaszcza tam, gdzie obowiązują surowe normy emisji spalin, posiadanie systemu SCR z Adblue jest konieczne do spełnienia wymogów prawnych.

Jednak warto zauważyć, że wprowadzenie Adblue do maszyn budowlanych jest głównie ukierunkowane na spełnianie norm emisji i ochronę środowiska, a nie na bezpośrednie zwiększanie osiągów. Jeżeli zwiększenie mocy i osiągów jest priorytetem, to inne modyfikacje lub technologie mogą być bardziej skierowane w tym kierunku. W każdym przypadku, konieczne jest dostosowanie się do zaleceń producenta i przepisów, aby utrzymać legalność i zapewnić trwałość maszyny.

adblue maszyny budowlane

Używanie AdBlue w maszynach budowlanych z systemem SCR może wpływać na oszczędności w różnych obszarach, co jest szczególnie ważne w kontekście efektywnego zarządzania flotą i kosztami eksploatacyjnymi. Poniżej przedstawiam kilka aspektów, które mogą wpływać na oszczędności w związku z użyciem AdBlue:

 1. Efektywność Paliwowa: System SCR, działający z AdBlue, może poprawić efektywność spalania paliwa w silniku. Poprzez redukcję emisji tlenków azotu (NOx), silnik może pracować bardziej efektywnie, co może przekładać się na niższe zużycie paliwa.
 2. Zużycie Paliwa: Optymalizacja procesu spalania, którą umożliwia system SCR, może skutkować mniejszym zużyciem paliwa w porównaniu z maszyną, która nie korzysta z tej technologii. To z kolei przekłada się na oszczędności w kosztach paliwa dla operatora maszyny.
 3. Mniejsze Koszty Utrzymania: Długoletnia wydajność silnika, wspomagana przez system SCR, może skutkować mniejszymi kosztami utrzymania. Mniej emisji szkodliwych substancji może wpłynąć na dłuższą żywotność składników silnika, co z kolei może ograniczyć koszty napraw i wymiany.
 4. Zgodność z Normami Eko:
  • Korzystanie z AdBlue pozwala na spełnienie rygorystycznych norm emisji spalin, co może być kluczowe w przypadku realizacji projektów budowlanych w obszarach, gdzie obowiązują surowe regulacje środowiskowe.
 5. Unikanie Kar i Mandatów:
  • W niektórych jurysdykcjach istnieją kary finansowe dla pojazdów, które nie spełniają norm emisji. Używanie systemu SCR z AdBlue pozwala uniknąć tych kar i mandatów.
 6. Oszczędność na Dłuższą Metę: Chociaż koszty AdBlue są dodatkowym wydatkiem, korzyści związane z oszczędnościami paliwowymi i niższymi kosztami utrzymania mogą przyczynić się do oszczędności na dłuższą metę.

Warto jednak pamiętać, że oszczędności związane z użyciem AdBlue mogą się różnić w zależności od warunków pracy maszyny, jej specyfikacji, a także lokalnych cen paliwa i AdBlue. Ponadto, aby osiągnąć pełne korzyści z systemu SCR z AdBlue, ważne jest zastosowanie się do zaleceń producenta dotyczących obsługi, konserwacji i dozowania płynu. Regularne przeglądy i utrzymanie systemu są kluczowe dla utrzymania jego efektywności.

44%

mniejsza efektywność, przez problemy z AdBlue maszyny budowlane