AdBlue maszyny
przemysłowe

Jeśli masz problem z układem SCR, DPF, EGR w swojej maszynie, skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24/7. Dojedziemy, gdziekolwiek jesteś i udzielimy dożywotniej gwarancji na naszą usługę.

adblue maszyny przemysłowe

AdBlue maszyny przemysłowe.

AdBlue to handlowa nazwa dla roztworu mocznika w wodzie, który jest używany w pojazdach wyposażonych w systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), a także w niektórych maszynach przemysłowych i pojazdach ciężarowych.

System SCR z AdBlue jest stosowany w celu redukcji emisji tlenków azotu (NOx) poprzez konwersję ich w bezpieczne substancje, takie jak azot (N2) i wodę (H2O).

adblue maszyny przemysłowe

Zadzwoń do nas już teraz, a zajmiemy się Twoim AdBlue maszyny przemysłowe!

AdBlue maszyny przemysłowe

Chociaż systemy AdBlue w maszynach przemysłowych są ogólnie niezawodne, mogą wystąpić pewne problemy, które wymagają uwagi i konserwacji. Oto kilka typowych problemów związanych z AdBlue w maszynach przemysłowych:

 1. Zanieczyszczenie AdBlue: Nieczystości, takie jak kurz, zanieczyszczenia wody czy inne substancje, mogą wpłynąć na jakość AdBlue. Zanieczyszczone AdBlue może prowadzić do uszkodzenia systemu SCR i katalizatora, co może z kolei zwiększyć emisję tlenków azotu (NOx).
 2. Utrata jakości AdBlue: AdBlue jest wrażliwe na działanie światła i wysokich temperatur. Przechowywanie go w niewłaściwych warunkach może prowadzić do utraty jakości. Starzejące się AdBlue może stracić swoje właściwości i stać się mniej skuteczne w redukcji emisji NOx.
 3. Uszkodzenie czujników i elementów systemu: Czujniki i inne elementy systemu AdBlue, takie jak pompy, przewody czy wtryskiwacze, mogą ulec uszkodzeniu lub zużyciu. Wadliwe elementy mogą prowadzić do nieprawidłowego dozowania AdBlue, co wpływa na efektywność systemu SCR.
 4. Niedostateczne dozowanie AdBlue: Jeśli AdBlue nie jest dostatecznie dozowane do systemu SCR, może to prowadzić do nieskutecznej redukcji emisji NOx. Może to być spowodowane wyciekami, zablokowanymi przewodami czy uszkodzeniem pomp dozujących.
 5. Awaria czujników poziomu AdBlue: Czujniki poziomu AdBlue w zbiorniku są kluczowe dla prawidłowego dozowania. Uszkodzenie tych czujników może prowadzić do nieprawidłowego monitorowania poziomu AdBlue i powodować problemy w dozowaniu.
 6. Zamarzanie AdBlue: W przypadku niskich temperatur, AdBlue może zamarzać. Dlatego ważne jest korzystanie z AdBlue zawierającego odpowiednią ilość inhibitora zamarzania, a także stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak podgrzewacze zbiornika.
 7. Błędy w systemie diagnostycznym: Błędy lub problemy w systemie diagnostycznym mogą prowadzić do nieprawidłowych odczytów i komunikatów dotyczących poziomu AdBlue, co może wymagać skorygowania przez technika serwisowego.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z systemem AdBlue w maszynach przemysłowych, zaleca się skonsultowanie się z autoryzowanym serwisem producenta lub specjalistycznym warsztatem zajmującym się systemami SCR. Regularne przeglądy, konserwacja i stosowanie wysokiej jakości AdBlue są kluczowe dla utrzymania sprawności systemu i spełniania norm emisji spalin.

Adblue maszyny przemysłowe – dlaczego występują problemy?

Występowanie problemów związanych z AdBlue w maszynach przemysłowych może wynikać z różnych czynników. Poniżej przedstawiam kilka głównych powodów, dla których mogą występować problemy z AdBlue:

 1. Zanieczyszczenia AdBlue: Wprowadzenie do zbiornika AdBlue substancji zanieczyszczających, takich jak kurz, woda, czy inne substancje, może znacząco wpłynąć na jakość AdBlue. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do uszkodzenia elementów systemu SCR, w tym katalizatora, co z kolei może wpłynąć na emisję tlenków azotu (NOx).
 2. Niska jakość AdBlue: Używanie niskiej jakości AdBlue, które nie spełnia norm i standardów jakości, może prowadzić do problemów z działaniem systemu SCR. AdBlue powinno być zgodne z normami ISO 22241, a niskiej jakości płyn może skutkować awariami systemu.
 3. Niewłaściwe przechowywanie AdBlue: AdBlue jest podatne na degradację, zwłaszcza w warunkach niewłaściwego przechowywania, takich jak wysoka temperatura lub ekspozycja na światło słoneczne. Nieprawidłowe warunki przechowywania mogą prowadzić do utraty jakości płynu.
 4. Uszkodzenie elementów systemu AdBlue: Czujniki, pompy, przewody i wtryskiwacze związane z systemem AdBlue są podatne na uszkodzenia mechaniczne lub zużycie. Problemy z tymi elementami mogą prowadzić do nieprawidłowego dozowania AdBlue i zakłóceń w procesie redukcji emisji NOx.
 5. Niedostateczna konserwacja: Brak regularnej konserwacji i przeglądów systemu SCR może prowadzić do gromadzenia się zanieczyszczeń, awarii czujników czy innych problemów. Regularne przeglądy są kluczowe dla utrzymania sprawności systemu.
 6. Błędy w systemie diagnostycznym: Systemy diagnostyczne monitorujące stan AdBlue i systemu SCR mogą czasem generować błędne odczyty lub komunikaty. Błędy te mogą być wynikiem problemów z czujnikami, przewodami lub innymi elementami.
 7. Niskie temperatury i zamarzanie: W niskich temperaturach AdBlue może zamarzać. Dlatego istotne jest stosowanie AdBlue z odpowiednim dodatkiem antyzamarzania oraz instalacja podgrzewaczy zbiornika, aby zapobiec zamarzaniu.

W celu uniknięcia problemów z AdBlue w maszynach przemysłowych, ważne jest stosowanie wysokiej jakości płynu, regularna konserwacja systemu SCR, przestrzeganie zaleceń producenta oraz monitorowanie poziomu i jakości AdBlue. Ponadto, operatorzy maszyn powinni być świadomi norm i standardów dotyczących AdBlue oraz systemów SCR obowiązujących w danej jurysdykcji.

adblue maszyny przemysłowe

Zadbaj o swoje układy AdBlue w maszynach przemysłowych z kilku ważnych powodów:

 1. Zgodność z normami emisji: Dbanie o układy AdBlue pomaga utrzymać maszyny przemysłowe zgodne z obowiązującymi normami emisji. Dzięki temu łatwiej spełnić środowiskowe regulacje i unikać ewentualnych kar finansowych czy ograniczeń w prowadzeniu działalności.
 2. Optymalna wydajność silnika: Poprawna praca układu AdBlue wpływa na efektywność i wydajność silnika maszyny. Dbałość o ten system przekłada się na płynniejszą pracę, oszczędność paliwa oraz minimalizację awarii związanych z emisją spalin.
 3. Dłuższa żywotność komponentów: Regularna konserwacja układu AdBlue może przyczynić się do zwiększenia trwałości poszczególnych komponentów maszyny, co z kolei ogranicza koszty związane z naprawami i wymianą części.
 4. Ochrona środowiska: Dbając o układy AdBlue, przyczyniasz się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji, co ma pozytywny wpływ na stan środowiska. Wspieranie ekologicznych praktyk w przemyśle jest istotne zarówno dla reputacji firmy, jak i dla przyszłości planety.
 5. Zminimalizowanie przestojów: Regularna konserwacja układu AdBlue pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów maszyn. To z kolei przekłada się na ciągłość produkcji i efektywne wykorzystanie zasobów.

Podsumowując, dbanie o układy AdBlue w maszynach przemysłowych ma kluczowe znaczenie zarówno dla zgodności z regulacjami, jak i dla optymalnej wydajności oraz długotrwałego funkcjonowania maszyn.

40%

mniejsza wydajność, przez złe działanie adblue maszyny przemysłowe.