AdBlue traktory

Z dojazdem do Klienta

Programowanie AdBlue to najtańsza i najszybsza opcja rozwiążania problemów z układami SCR, EGR i DPF w samochodach ciężarowych i dostawczych oraz maszynach budowlanych, przemysłowych i rolniczych oraz traktorach.

programowanie adblue
programowanie adblue z dojazdem do klienta

AdBlue taktory

Adblue, czyli roztwór mocznika w wodzie, oraz systemy SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) związane z jego użyciem, są również powszechnie stosowane w traktorach i maszynach rolniczych

adblue maszyny rolnicze, adblue traktory

Zadzwoń do nas już teraz, a zajmiemy się Twoim AdBlue traktory

AdBlue traktory

AdBlue, czyli roztwór mocznika w wodzie, jest używany w traktorach głównie w związku z wprowadzeniem norm emisji spalin, które nakładają ograniczenia na emisje tlenków azotu (NOx) pochodzące z silników wysokoprężnych. Stosowanie AdBlue w traktorach wiąże się z kilkoma ważnymi celami i korzyściami:

 1. Redukcja Emisji NOx: Głównym celem stosowania AdBlue w traktorach jest redukcja emisji tlenków azotu (NOx) w spalinach. NOx jest substancją szkodliwą dla środowiska i zdrowia ludzi, a stosowanie AdBlue pozwala ograniczyć wpływ traktorów na jakość powietrza.
 2. Zgodność z Normami Emisji: AdBlue jest stosowany w traktorach w celu spełnienia surowych norm emisji spalin, takich jak normy Europejskie (Stage) lub Amerykańskie (Tier). Działania te są często wymagane przez przepisy prawne i mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu pojazdów na środowisko.
 3. Ochrona Środowiska:
  • Redukcja emisji NOx przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Tlenki azotu są składnikami, które mogą przyczyniać się do smogu, zakwaszania deszczu i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 4. Poprawa Jakości Powietrza:
  • Redukcja emisji NOx przekłada się na poprawę jakości powietrza, co ma znaczenie szczególnie w obszarach rolniczych, gdzie traktory są powszechnie używane.
 5. Zachowanie Zgodności z Prawem:
  • W niektórych obszarach obowiązują przepisy, które wymagają, aby pojazdy, w tym traktory, spełniały określone normy emisji. Stosowanie AdBlue pomaga zachować zgodność z tymi regulacjami.
 6. Długoterminowa Wydajność Silnika:
  • Poprzez redukcję emisji NOx, stosowanie AdBlue może przyczynić się do utrzymania długoterminowej wydajności silnika, co może wpływać na obniżenie kosztów utrzymania.
 7. Zarządzanie Zasobami Paliwa:
  • Efektywne stosowanie AdBlue może wpływać na efektywność paliwową, co przekłada się na oszczędności paliwa, co z kolei ma wpływ na koszty eksploatacji traktora.

Podsumowując, stosowanie AdBlue w traktorach jest konieczne dla spełnienia norm emisji spalin i przyczynia się do ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza. Działa to zgodnie z trendami globalnymi zmierzającymi do ograniczenia wpływu pojazdów na środowisko naturalne.

AdBlue traktory – główne cele.


Stosowanie AdBlue w traktorach i związane z nim systemy SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) nie jest bezpośrednio związane z zwiększaniem mocy ani poprawą osiągów. Głównym celem AdBlue i systemu SCR jest redukcja emisji tlenków azotu (NOx) w celu spełnienia rygorystycznych norm emisji spalin. Jednak istnieje kilka pośrednich czynników, które mogą wpłynąć na ogólną wydajność traktorów w związku z użyciem AdBlue:

 1. Efektywność Paliwowa: System SCR może wpływać na efektywność spalania paliwa w silniku poprzez optymalizację procesu redukcji NOx. Optymalne spalanie może przekładać się na lepszą wydajność paliwową, co z kolei może wpływać na oszczędności paliwa.
 2. Długoletnia Wydajność Silnika: Redukcja emisji NOx, która jest osiągana dzięki stosowaniu AdBlue, może przyczynić się do utrzymania długoletniej wydajności silnika. Mniej szkodliwych substancji w spalinach może skutkować mniejszym zużyciem i zużyciem składników silnika, co wpływa na ogólną trwałość i wydajność.
 3. Optymalizacja Pracy Silnika: Poprzez kontrolowanie emisji i optymalizację pracy silnika, system SCR może przyczynić się do utrzymania bardziej stabilnych warunków pracy, co może mieć wpływ na ogólną wydajność traktora.

Warto jednak zauważyć, że AdBlue i systemy SCR są głównie zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji. Optymalizacja mocy i osiągów traktora często wymaga innych modyfikacji, takich jak tuning silnika czy inne technologie zwiększające wydajność.

Stosowanie AdBlue w traktorach ma głównie na celu spełnienie wymogów prawnych dotyczących emisji spalin, co jest kluczowe w dzisiejszym kontekście ochrony środowiska. Jeśli zwiększenie mocy traktora jest głównym celem, to operatorzy mogą zwrócić uwagę na inne środki, takie jak tuning silnika czy specjalne modyfikacje mechaniczne. Ważne jest jednak, aby wszelkie modyfikacje były zgodne z przepisami i normami obowiązującymi w danej jurysdykcji.

adblue maszyny rolnicze, adblue traktory


Konserwacja systemu AdBlue w traktorach jest istotna, aby zapewnić jego skuteczne działanie, spełnienie norm emisji spalin i utrzymanie długoletniej wydajności traktora. Poniżej znajdziesz kilka ważnych aspektów dotyczących konserwacji AdBlue w traktorach:

 1. Monitorowanie Poziomu AdBlue:
  • Regularnie sprawdzaj poziom AdBlue w zbiorniku traktora. Wiele traktorów jest wyposażonych w wskaźnik poziomu, ale warto także manualnie kontrolować poziom, zwłaszcza przed dłuższymi operacjami.
 2. Uzupełnianie Zbiornika:
  • Uzupełniaj zbiornik AdBlue zgodnie z zaleceniami producenta i w miejscach dedykowanych dla tego celu. Należy unikać przypadkowego mieszania AdBlue z paliwem lub innymi substancjami.
 3. Zachowanie Czystości AdBlue:
  • AdBlue powinno być przechowywane w czystych warunkach. Unikaj zanieczyszczeń i stosuj wyłącznie oryginalne AdBlue, które spełnia normy ISO 22241. Zanieczyszczenia mogą wpływać na skuteczność systemu SCR.
 4. Ochrona Przed Mrozem:
  • AdBlue może zamarzać w niskich temperaturach, co może prowadzić do uszkodzeń systemu. Traktory często pracują w różnych warunkach atmosferycznych, więc należy stosować AdBlue o odpowiednich właściwościach antyzamarzających.
 5. Regularne Przeglądy Techniczne:
  • W ramach rutynowych przeglądów technicznych traktora, konieczne jest sprawdzanie stanu systemu AdBlue. Zauważone ewentualne problemy, takie jak wycieki lub uszkodzenia, należy bezzwłocznie naprawić.
 6. Zachowanie Czystości Systemu SCR:
  • System SCR, który jest bezpośrednio związany z AdBlue, powinien być utrzymywany w czystości. To obejmuje kontrolę na obecność zanieczyszczeń w katalizatorze i innych elementach systemu.
 7. Zgodność Z Zaleceniami Producenta:
  • Bezpieczne i skuteczne stosowanie AdBlue wymaga zgodności z zaleceniami producenta traktora. Warto korzystać z oryginalnych części i produktów, a także przestrzegać zaleceń dotyczących konserwacji.
 8. Przechowywanie Płynu w Oryginalnych Opakowaniach:
  • Jeśli konieczne jest przechowywanie dodatkowego AdBlue, zaleca się trzymanie go w oryginalnych opakowaniach, aby uniknąć zanieczyszczeń i utraty jakości.

Regularna konserwacja i monitorowanie systemu AdBlue są kluczowe dla utrzymania skuteczności i długoterminowej wydajności traktora. Dbałość o te aspekty przyczynia się również do spełniania norm emisji spalin i zgodności z przepisami prawnymi.

System AdBlue jest integralną częścią układu oczyszczania spalin w nowoczesnych ciągnikach rolniczych. Jego awaria może prowadzić do poważnych problemów z silnikiem, dlatego ważne jest, aby umieć rozpoznać jej objawy.

Do najczęstszych objawów awarii systemu AdBlue w ciągnikach rolniczych należą:

 • Wyświetlanie komunikatu o awarii systemu AdBlue na desce rozdzielczej.
 • Ograniczenie mocy silnika.
 • Zwiększona emisja szkodliwych substancji do atmosfery.
 • Wycieki płynu AdBlue.

Wyświetlanie komunikatu o awarii systemu AdBlue

Jest to najczęstszy objaw awarii systemu AdBlue. Komunikat ten może wyświetlać się na desce rozdzielczej w różnych formach, w zależności od producenta ciągnika. Może to być na przykład napis „AdBlue”, „SCR”, „Układ oczyszczania spalin” lub inne podobne oznaczenie.

Ograniczenie mocy silnika

W przypadku awarii systemu AdBlue silnik może pracować z ograniczoną mocą. Może to być spowodowane tym, że system AdBlue jest odpowiedzialny za doprowadzanie do katalizatora SCR płynu, który jest niezbędny do przeprowadzenia procesu oczyszczania spalin. W przypadku braku płynu AdBlue katalizator SCR nie działa prawidłowo, co może prowadzić do zmniejszenia mocy silnika.

Zwiększona emisja szkodliwych substancji do atmosfery

Awaria systemu AdBlue może prowadzić do zwiększonej emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to spowodowane tym, że system AdBlue jest odpowiedzialny za usuwanie z spalin szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx). W przypadku awarii systemu AdBlue te substancje nie są usuwane, a tym samym przedostają się do atmosfery.

Wycieki płynu AdBlue

Wycieki płynu AdBlue są również częstym objawem awarii systemu AdBlue. Mogą być spowodowane uszkodzeniem zbiornika, pompy lub innych elementów systemu. Wyciek płynu AdBlue może prowadzić do zmniejszenia poziomu płynu w zbiorniku, a w konsekwencji do awarii systemu AdBlue.

Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej udać się do serwisu w celu diagnostyki i naprawy systemu AdBlue.

AdBlue jest płynem stosowanym w układach oczyszczania spalin SCR w nowoczesnych ciągnikach rolniczych. Jest to roztwór mocznika i wody w proporcji 32,5% do 67,5%. AdBlue jest niezbędny do przeprowadzenia procesu oczyszczania spalin, w wyniku którego zredukowana zostaje emisja szkodliwych tlenków azotu (NOx).

AdBlue można kupić w wielu miejscach, zarówno stacjach paliw, jak i w specjalistycznych sklepach rolniczych. W przypadku zakupu AdBlue na stacji paliw należy pamiętać, aby wybrać produkt o odpowiedniej jakości. AdBlue musi być zgodny z normą ISO 22241-1.

Oto kilka miejsc, gdzie można kupić AdBlue do ciągników rolniczych:

 • Stacje paliw
 • Specjalistyczne sklepy rolnicze
 • Sklepy internetowe
 • Serwisy autoryzowane producentów ciągników

Stacje paliw

AdBlue jest dostępny na większości stacji paliw w Polsce. W przypadku zakupu AdBlue na stacji paliw należy pamiętać, aby wybrać produkt o odpowiedniej jakości. AdBlue musi być zgodny z normą ISO 22241-1.

Specjalistyczne sklepy rolnicze

Specjalistyczne sklepy rolnicze oferują szeroki wybór produktów do ciągników rolniczych, w tym również AdBlue. W sklepach tych można uzyskać fachową pomoc w doborze odpowiedniego produktu.

Sklepy internetowe

Sklepy internetowe są wygodnym sposobem na zakup AdBlue. W sklepach internetowych można znaleźć szeroki wybór produktów w konkurencyjnych cenach.

Serwisy autoryzowane producentów ciągników

Serwisy autoryzowane producentów ciągników również oferują sprzedaż AdBlue. W serwisach tych można uzyskać fachową pomoc w doborze odpowiedniego produktu oraz w przypadku awarii systemu AdBlue.

Który sposób zakupu jest najlepszy?

Najlepszy sposób zakupu AdBlue zależy od indywidualnych preferencji użytkownika. Jeśli użytkownik potrzebuje AdBlue w krótkim czasie, najlepiej jest kupić go na stacji paliw. Jeśli użytkownik potrzebuje AdBlue w większych ilościach, warto rozważyć zakup w sklepie internetowym lub w specjalistycznym sklepie rolniczym.

AdBlue to płyn stosowany w układach oczyszczania spalin SCR w nowoczesnych ciągnikach rolniczych. Jest to roztwór mocznika i wody w proporcji 32,5% do 67,5%. AdBlue jest niezbędny do przeprowadzenia procesu oczyszczania spalin, w wyniku którego zredukowana zostaje emisja szkodliwych tlenków azotu (NOx).

AdBlue jest dodawany do spalin w komorze spalania silnika. W wyniku kontaktu AdBlue ze spalinami powstaje amoniak, który reaguje z tlenkami azotu, tworząc azot i wodę. Proces ten jest nazywany selektywną redukcją katalityczną (SCR).

Zalety stosowania AdBlue w ciągnikach rolniczych to:

 • Zmniejszenie emisji szkodliwych tlenków azotu (NOx)
 • Zwiększenie sprawności silnika
 • Oszczędność paliwa
 • Lepsza ochrona środowiska

Wady stosowania AdBlue w ciągnikach rolniczych to:

 • Dodatkowy koszt zakupu AdBlue
 • Możliwość wystąpienia awarii systemu AdBlue

Koszty stosowania AdBlue w ciągnikach rolniczych zależą od zużycia AdBlue przez ciągnik. Zużycie AdBlue zależy od rodzaju silnika, warunków pracy ciągnika i innych czynników. Średnie zużycie AdBlue przez ciągnik rolniczy wynosi około 2-3 litrów na 100 kilometrów.

AdBlue musi być zgodny z normą ISO 22241-1. AdBlue można kupić na stacjach paliw, w specjalistycznych sklepach rolniczych, w sklepach internetowych oraz w serwisach autoryzowanych producentów ciągników.

AdBlue można kupić na stacjach paliw, w specjalistycznych sklepach rolniczych, w sklepach internetowych oraz w serwisach autoryzowanych producentów ciągników.

AdBlue dolewa się do zbiornika AdBlue, który znajduje się zazwyczaj pod maską ciągnika. W zbiorniku AdBlue znajduje się wskaźnik poziomu AdBlue. Wskaźnik ten informuje o ilości AdBlue w zbiorniku.

Do objawów awarii systemu AdBlue należą:

 • Wyświetlanie komunikatu o awarii systemu AdBlue na desce rozdzielczej
 • Ograniczenie mocy silnika
 • Zwiększona emisja szkodliwych substancji do atmosfery
 • Wycieki płynu AdBlue

Naprawa systemu AdBlue powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego mechanika. Mechanik zdiagnozuje przyczynę awarii i dokona naprawy.

40%

mniejsza wydajność spowodowana przez problemy z AdBlue traktory.