DPF Ciężarówki

Z dojazdem do Klienta

DPF stanowi istotny element spełniający normy emisji spalin, pomagając jednocześnie w ochronie środowiska i poprawie jakości powietrza.

Regularna konserwacja oraz monitorowanie poziomu czystości i skuteczności DPF są kluczowe dla utrzymania jego efektywności i uniknięcia potencjalnych problemów związanych z zanieczyszczeniem i zatkanymi filtrami.

programowanie adblue
programowanie adblue z dojazdem do klienta

DPF cieżarówki – co to jest?


Filtr cząstek stałych (DPF) w ciężarówce to element systemu wydechowego, który pełni kluczową rolę w redukcji emisji szkodliwych cząstek stałych z silnika wysokoprężnego.

DPF działa na zasadzie zatrzymywania i zmagazynowywania mikroskopijnych cząstek sadzy i pyłów emitowanych wraz z gazami spalinowymi. W celu regeneracji, czyli usuwania zgromadzonych cząstek, DPF może wykorzystywać różne techniki, takie jak spalanie cząstek przy wyższej temperaturze.

DPF ciężarówki

Zadzwoń do nas już teraz, a zajmiemy się Twoim DPF ciężarówki!

DPF ciężarówki


Dbanie o filtr cząstek stałych (DPF) w ciężarówce jest kluczowe dla utrzymania jego efektywności i przedłużenia trwałości. Oto kilka praktyk, które mogą pomóc w dbaniu o DPF:

 1. Regularne jazdy na autostradzie: DPF korzysta z procesu regeneracji, który polega na spalaniu zgromadzonych cząstek przy wyższych temperaturach. Regularne dłuższe trasy na autostradzie pozwalają na osiągnięcie wystarczająco wysokich temperatur, co sprzyja naturalnej regeneracji DPF.
 2. Unikanie krótkich tras: Krótkie trasy i częste zatrzymywanie się mogą wpływać na niską temperaturę spalin, co utrudnia regenerację DPF. Staraj się planować trasy w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiedniej temperatury pracy silnika.
 3. Regularna konserwacja: Monitoruj stan DPF i przeprowadzaj regularne inspekcje pod kątem ewentualnych wycieków, uszkodzeń lub zanieczyszczeń. Czyszczenie i konserwacja innych elementów układu wydechowego są również istotne.
 4. Stosowanie odpowiedniego oleju silnikowego: Wybierz olej silnikowy zalecany przez producenta pojazdu. Nieprawidłowy olej może wpływać na procesy regeneracji DPF.
 5. Prawidłowe dozowanie płynu AdBlue: Jeśli pojazd jest wyposażony w system AdBlueSCR, dbaj o prawidłowe dozowanie płynu AdBlue, który pomaga w redukcji emisji tlenków azotu (NOx) i może wpływać na efektywność DPF.
 6. System diagnostyczny: Regularnie odczytuj kody błędów z systemu diagnostycznego pojazdu. Szybkie reagowanie na ewentualne problemy pozwala uniknąć poważniejszych uszkodzeń DPF.
 7. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji: Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących harmonogramu konserwacji pojazdu. Regularna wymiana filtrów powietrza, oleju i innych elementów może przyczynić się do utrzymania optymalnej wydajności DPF.

Przestrzeganie tych praktyk pomaga w utrzymaniu DPF w dobrym stanie i zapobiega ewentualnym problemom związanych z zanieczyszczeniem czy niewłaściwym funkcjonowaniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów, zawsze czekamy z otwartymi ramionami.

DPF ciężarówki – dlaczego jest taki ważny?

Filtr cząstek stałych (DPF) w ciężarówce odgrywa kluczową rolę w redukcji emisji zanieczyszczeń i jest istotny z kilku powodów:

 1. Ochrona środowiska: DPF pomaga w ograniczaniu emisji szkodliwych cząstek stałych z wydechu ciężarówki, co przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Cząstki stałe, takie jak sadza, są szkodliwe zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla środowiska naturalnego.
 2. Spełnianie norm emisji: DPF jest kluczowym elementem w spełnianiu ścisłych norm emisji spalin, takich jak normy Euro 6. Normy te określają limity emisji zanieczyszczeń, których pojazdy muszą przestrzegać, aby uzyskać zezwolenie na eksploatację.
 3. Poprawa jakości powietrza: Eliminacja cząstek stałych z gazów spalinowych pozwala na poprawę jakości powietrza w obszarach miejskich i na ograniczenie negatywnego wpływu emisji na zdrowie publiczne.
 4. Zapobieganie zatkanym filtrom: DPF zatrzymuje cząstki stałe, zapobiegając ich dostawaniu się do atmosfery. Jednak z czasem może ulegać zanieczyszczeniu i zatykaniu. Dlatego też regularna regeneracja i konserwacja są istotne dla utrzymania jego skuteczności.
 5. Optymalna wydajność silnika: Odpowiednio funkcjonujący DPF przyczynia się do optymalnej wydajności silnika. Zapewnia to efektywne spalanie paliwa i może nawet wpływać na oszczędność paliwa.
 6. Zakłócenie procesu regeneracji: Zanieczyszczony DPF może zakłócać proces regeneracji, co jest niezbędne do usuwania zgromadzonych cząstek stałych. W rezultacie niewłaściwe funkcjonowanie DPF może prowadzić do utraty mocy silnika i innych problemów.

W związku z powyższym, DPF w ciężarówce jest nie tylko kluczowym elementem w kontekście przestrzegania przepisów regulujących emisję spalin, ale także odgrywa istotną rolę w ochronie środowiska i zdrowia publicznego. Regularna konserwacja i utrzymanie DPF w dobrym stanie są niezbędne dla jego skuteczności i trwałości.

DPF ciężarówki naprawa

Konserwacja filtru cząstek stałych (DPF) w ciężarówce jest niezwykle istotna z kilku powodów:

 1. Zapobieganie zatkanym filtrom: DPF działa, zatrzymując i gromadząc cząstki stałe emitowane przez silnik. Z czasem może ulec zanieczyszczeniu, co prowadzi do zatykania. Regularna konserwacja pomaga zapobiec nadmiernemu zanieczyszczeniu i utrzymanie przepływu spalin przez filtr.
 2. Zachowanie efektywności: DPF musi być skuteczny, aby spełniać swoją rolę w redukcji emisji zanieczyszczeń. Zanieczyszczony lub uszkodzony filtr może stracić swoją efektywność, co prowadzi do wzrostu emisji szkodliwych substancji.
 3. Optymalna regeneracja: Proces regeneracji DPF, który polega na spalaniu zgromadzonych cząstek stałych, może być zakłócony przez zanieczyszczenia lub uszkodzenia. Konserwacja pozwala utrzymać optymalne warunki dla procesu regeneracji.
 4. Zapobieganie wyciekom: Uszkodzenia DPF lub elementów z nim związanych, takich jak rury czy uszczelki, mogą prowadzić do wycieków płynów lub gazów. Konserwacja pozwala wykryć i naprawić potencjalne wycieki przed poważniejszymi uszkodzeniami.
 5. Ochrona przed uszkodzeniami: DPF jest często umiejscowiony wrażliwym obszarze układu wydechowego. Konserwacja pozwala na monitorowanie stanu filtra i innych elementów, co pomaga uniknąć uszkodzeń wynikających z zużycia, korozji czy mechanicznego uszkodzenia.
 6. Zapobieganie awariom silnika: Uszkodzony lub niesprawny DPF może prowadzić do zakłóceń w pracy silnika, utraty mocy czy wzrostu zużycia paliwa. Regularna konserwacja pozwala na identyfikację problemów i ich naprawę przed poważniejszymi konsekwencjami.

W skrócie, konserwacja DPF ciężarówki jest kluczowa dla utrzymania efektywności systemu redukcji emisji spalin, a także dla zapobiegania awariom i przedłużania trwałości komponentów układu wydechowego. Działa to również na korzyść ochrony środowiska i spełniania norm emisji spalin.

33%

mniejsza wydajność tylko przez problemy z DPF ciężarówki.