EGR ciężarówki

Z dojazdem do Klienta

System recyrkulacji spalin (EGR) w ciężarówce to rozwiązanie stosowane w silnikach wysokoprężnych w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx). EGR działa przez ponowne wprowadzenie części spalin do komory spalania, co obniża temperaturę spalania i zmniejsza ilość tworzących się tlenków azotu.

EGR ciężarówki
EGR ciężarówki

EGR ciężarówki – co to jest?

EGR (Exhaust Gas Recirculation) to system stosowany w silnikach spalinowych w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx) do atmosfery. W przypadku ciężarówek, system EGR jest używany w silnikach wysokoprężnych, czyli zwykle tych zasilanych olejem napędowym (diesla).

EGR ciężarówki

Zadzwoń do nas już teraz, a zajmiemy się Twoim EGR ciężarówki!

EGR ciężarówki

Układ recyrkulacji spalin EGR (Exhaust Gas Recirculation) jest coraz częściej stosowany w nowoczesnych ciężarówkach. Choć jego działanie może budzić pewne obawy, w rzeczywistości przynosi szereg korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla właścicieli pojazdów.

Korzyści ekologiczne:

 • Zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx): EGR obniża temperaturę spalania, co ogranicza powstawanie szkodliwych NOx.
 • Mniejsze emisje cząstek stałych: Recyrkulacja spalin sprzyja lepszemu spalaniu, co redukuje emisję PM.
 • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2): Niższe zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję CO2.

Korzyści ekonomiczne:

 • Oszczędność paliwa: EGR może obniżyć zużycie paliwa nawet o 5-10%.
 • Mniejsze zużycie oleju silnikowego: Recyrkulacja spalin ogranicza przedostawanie się oleju do komory spalania.
 • Wyższa trwałość silnika: Chłodniejsza praca silnika sprzyja jego dłuższej żywotności.
 • Spełnianie norm emisyjnych: EGR pomaga spełnić coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin.

Układ recyrkulacji spalin (EGR) w ciężarówkach odgrywa kluczową rolę w redukcji emisji szkodliwych tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM). Aby zapewnić jego prawidłowe działanie i długowieczność, regularna dbałość jest absolutnie niezbędna.

Dlaczego dbanie o EGR ciężarówki jest tak ważne?

 • Zapobiega usterkom: Zanieczyszczenia i nagromadzony brud mogą prowadzić do awarii EGR, co wiąże się z kosztownymi naprawami i przestojami w pracy. Regularne czyszczenie i serwisowanie pozwala na uniknięcie tych problemów.
 • Chroni środowisko: Prawidłowo działający układ EGR znacząco obniża emisję NOx i PM, przyczyniając się do czystszego powietrza i ochrony środowiska.
 • Zapewnia optymalną wydajność: Dbanie o EGR gwarantuje płynną pracę silnika, minimalizując zużycie paliwa i zapewniając optymalne osiągi.
 • Przedłuża żywotność: Regularne czyszczenie i serwisowanie pozwala na dłuższe użytkowanie układu EGR, co oszczędza czas i pieniądze.

Jak dbać o EGR ciężarówki?

 • Sprawdzanie poziomu oleju: Należy regularnie sprawdzać poziom i jakość oleju w układzie EGR, aby uniknąć jego zanieczyszczenia.
 • Czyszczenie EGR: Okresowe czyszczenie usuwa nagromadzony brud i osady, zapewniając prawidłowy przepływ spalin.
 • Wymiana części: W przypadku zużycia lub uszkodzenia elementów układu EGR, należy je jak najszybciej wymienić.
 • Diagnostyka komputerowa: Pozwala na wykrycie błędów i usterek w układzie EGR.

Korzyści z regularnej dbałości o EGR ciężarówki:

 • Oszczędność: Zapobiega kosztownym awariom i przedłuża żywotność układu EGR.
 • Efektywność: Gwarantuje optymalną pracę silnika i minimalizuje zużycie paliwa.
 • Ekologiczność: Zapewnia wysoką skuteczność redukcji NOx i PM, chroniąc środowisko.
 • Pewność: Daje pewność, że układ EGR działa prawidłowo i spełnia normy emisyjne.

Pamiętaj: Dbanie o EGR ciężarówki najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu mechanikowi, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

EGR ciężarówki

Układ recyrkulacji spalin (EGR) w ciężarówkach odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu emisji szkodliwych tlenków azotu (NOx) i spalania. Regularne serwisowanie EGR jest niezbędne dla zapewnienia jego prawidłowego działania i optymalnej wydajności pojazdu.

Dlaczego serwisowanie EGR jest tak ważne?

 • Zapobiega usterkom: Nagromadzony brud i sadza w układzie EGR mogą prowadzić do jego awarii, co wiąże się z kosztownymi naprawami. Regularne serwisowanie pozwala na wczesne wykrycie i usunięcie zanieczyszczeń, zapobiegając poważnym problemom.
 • Ogranicza emisje: Prawidłowo działający układ EGR znacząco obniża emisję szkodliwych NOx, co przyczynia się do czystszego powietrza i ochrony środowiska.
 • Poprawia spalanie: Recyrkulacja spalin obniża temperaturę spalania, co z kolei wpływa na mniejsze zużycie paliwa.
 • Zapewnia optymalną pracę silnika: Serwisowanie EGR gwarantuje płynną pracę silnika i zwiększa jego moc.
 • Przedłuża żywotność silnika: Regularne czyszczenie i serwisowanie układu EGR wydłuża żywotność silnika i innych komponentów.

Jakie czynności obejmuje serwisowanie EGR?

 • Diagnostyka komputerowa: Pozwala na sprawdzenie błędów i usterek w układzie EGR.
 • Czyszczenie: Demontaż i dokładne czyszczenie wszystkich elementów układu EGR, w tym zaworu EGR, kolektora dolotowego i chłodnicy spalin.
 • Wymiana części: W przypadku zużycia lub uszkodzenia, wymiana wadliwych elementów układu EGR.
 • Adaptacja: Po serwisowaniu, konieczne jest ponowne zaprogramowanie sterownika silnika w celu optymalizacji pracy układu EGR.

Korzyści z regularnego serwisowania EGR:

 • Oszczędność: Zapobiega kosztownym awariom i przedłuża żywotność silnika.
 • Efektywność: Gwarantuje optymalną pracę silnika i minimalizuje zużycie paliwa.
 • Ekologiczność: Zapewnia wysoką skuteczność redukcji NOx i chroni środowisko.
 • Pewność: Daje pewność, że układ EGR działa prawidłowo i spełnia normy emisyjne.

37%

mniejsza wydajność tylko przez problemy z EGR ciężarówki.