AdBlue-bouwmachines

Met toegang tot de klant

AdBlue-programmering is de goedkoopste en snelste optie voor het oplossen van problemen met SCR-, EGR- en DPF-systemen in vrachtwagens en bestelwagens, evenals bouw-, industriële en landbouwmachines.

programowanie adblue
programowanie adblue z dojazdem do klienta

AdBlue, een oplossing van ureum in water, wordt ook gebruikt in bouwmachines die zijn uitgerust met systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR).

SCR-systemen met AdBlue worden gebruikt om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) uit de uitlaatgassen van dieselmotoren te verminderen.

adblue maszyny budowlane

Bel ons nu en wij zorgen voor uw AdBlue-bouwmachine!

AdBlue-bouwmachines

Het onderhouden van het AdBlue-systeem in bouwmachines is om verschillende belangrijke redenen cruciaal:

 1. Naleving van emissienormen: SCR-systemen met AdBlue worden geïntroduceerd in bouwmachines om te voldoen aan strenge uitlaatemissienormen zoals Stage IV / Tier 4 Final-normen. Door het AdBlue-systeem te onderhouden, zorgen operators ervoor dat de NOx-emissievoorschriften worden nageleefd.
 2. Milieubescherming: Het gebruik van AdBlue in bouwmachines helpt de uitstoot van stikstofoxide te verminderen, wat een positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit en de milieubescherming. Regelmatig systeemonderhoud handhaaft dit milieuvoordeel.
 3. Prestaties op lange termijn: SCR-systemen maken deel uit van een complexer voertuigemissiesysteem. Het verzorgen van het AdBlue-systeem, inclusief regelmatig onderhoud en de juiste dosering van de vloeistof, draagt ​​bij aan de langdurige en effectieve werking van het gehele systeem, wat de algehele prestaties van de machine beïnvloedt.
 4. Storingen minimaliseren: Onjuiste AdBlue-dosering, onzuiverheden in de vloeistof of andere systeemgerelateerde problemen kunnen leiden tot storingen in het SCR-systeem. Regelmatig onderhoud helpt het risico op storingen te minimaliseren, wat op zijn beurt de voortdurende werking van de machine garandeert.
 5. Optimale motorprestaties: Door AdBlue te gebruiken in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, kunt u optimale motorprestaties behouden. Dit is cruciaal voor de effectieve werking van de bouwmachine, vooral in moeilijke veldomstandigheden.
 6. Garantieonderhoud: Veel machinefabrikanten bieden garanties op emissiesystemen. Door het AdBlue-systeem te onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, behoudt u de garantie en vermijdt u dure reparaties.
 7. Minimaliseren van de brandstofkosten: Een effectieve werking van het SCR-systeem, ondersteund door de juiste AdBlue-dosering, kan bijdragen aan het verbeteren van de brandstofefficiëntie van de machine. Dit vertaalt zich op zijn beurt in lagere exploitatiekosten.
 8. Wagenparkbeheer: Als u een vloot bouwmachines heeft, zijn het onderhouden van uw AdBlue-systeem en het voldoen aan de emissienormen cruciaal voor duurzaam wagenparkbeheer en naleving van wettelijke vereisten.

Kortom, het verzorgen van het AdBlue-systeem in bouwmachines komt zowel het milieu als de prestaties en werking van de machine op de lange termijn ten goede. Dit is een sleutelelement van het verantwoorde gebruik van bouwvoertuigen, vooral in de context van steeds restrictievere uitlaatemissienormen.

AdBlue in bouwmachines en betere prestaties.

Adblue en de daaraan gekoppelde SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction) zijn vooral gericht op het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen van dieselmotoren. Hun voornaamste doel is niet om het motorvermogen direct te vergroten of de prestaties van bouwmachines te verbeteren. De introductie van een SCR-systeem met Adblue in bouwmachines zou echter enkele positieve effecten kunnen hebben op de algehele prestaties. Hier zijn enkele aspecten waarmee rekening kan worden gehouden:

 1. Brandstofefficiëntie: Het SCR-systeem kan, in combinatie met Adblue, de brandstofefficiëntie van de motor beïnvloeden door de verbranding te optimaliseren en de uitlaatweerstand te verminderen. Het verbeteren van de brandstofefficiëntie kan resulteren in een lager brandstofverbruik, wat uiteindelijk de bedrijfskosten van de machine kan verlagen.
 2. Motorprestaties op lange termijn: Door de uitstoot van schadelijke stoffen, vooral NOx, te verminderen, kunt u de motorprestaties op lange termijn behouden. Lagere hoeveelheden schadelijke stoffen kunnen resulteren in minder slijtage van motoronderdelen, wat kan bijdragen aan een langere levensduur.
 3. Handhaving van een schone werkomgeving: Bouwmachines werken vaak in woonwijken en het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals NOx, draagt ​​bij aan het behoud van schone lucht op de werkplek en in de omgeving.
 4. Wagenparkbeheer: Het gebruik van het SCR-systeem met Adblue op alle bouwmachines in een bepaald wagenpark maakt een consistent beheer van emissies en milieunormen voor het hele wagenpark mogelijk.
 5. Naleving van emissienormen: In sommige gebieden, vooral waar strenge uitlaatemissienormen gelden, is het hebben van een SCR-systeem met Adblue noodzakelijk om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Het is echter vermeldenswaard dat de introductie van Adblue in bouwmachines vooral gericht is op het voldoen aan de emissienormen en het beschermen van het milieu, en niet zozeer op het direct verhogen van de prestaties. Als het vergroten van het vermogen en de prestaties een prioriteit is, kunnen andere aanpassingen of technologieën meer in die richting zijn gericht. In ieder geval is het noodzakelijk om de aanbevelingen en voorschriften van de fabrikant op te volgen om de wettigheid te behouden en de duurzaamheid van de machine te garanderen.

adblue maszyny budowlane

Het gebruik van AdBlue in bouwmachines met een SCR-systeem kan op verschillende gebieden tot besparingen leiden, wat vooral belangrijk is in het kader van effectief wagenparkbeheer en operationele kosten. Hieronder staan ​​enkele aspecten die van invloed kunnen zijn op de besparingen bij het gebruik van AdBlue:

 1. Brandstofefficiëntie: Het SCR-systeem kan, in combinatie met AdBlue, de brandstofverbrandingsefficiëntie van de motor verbeteren. Door de uitstoot van stikstofoxide (NOx) te verminderen, kan de motor efficiënter werken, wat zich kan vertalen in een lager brandstofverbruik.
 2. Brandstofverbruik: Het optimaliseren van het verbrandingsproces, mogelijk gemaakt door het SCR-systeem, kan resulteren in een lager brandstofverbruik vergeleken met een machine die deze technologie niet gebruikt. Dit vertaalt zich op zijn beurt in besparingen op de brandstofkosten voor de machinist.
 3. Lagere onderhoudskosten: Motorprestaties op lange termijn, geholpen door een SCR-systeem, kunnen resulteren in lagere onderhoudskosten. Minder schadelijke emissies kunnen resulteren in een langere levensduur van motoronderdelen, wat op zijn beurt de reparatie- en vervangingskosten kan verlagen.
 4. Naleving van Eco-normen:
  • Door het gebruik van AdBlue kunt u voldoen aan strenge uitlaatemissienormen, die van cruciaal belang kunnen zijn bij bouwprojecten in gebieden met strenge milieuregels.
 5. Sancties en boetes vermijden:
  • In sommige rechtsgebieden zijn er financiële boetes voor voertuigen die niet aan de emissienormen voldoen. Door het SCR-systeem met AdBlue te gebruiken, kunt u deze boetes en boetes vermijden.
 6. Bespaar op de lange termijn: Hoewel de AdBlue-kosten een extra kostenpost zijn, kunnen de voordelen van brandstofbesparing en lagere onderhoudskosten u op de lange termijn geld besparen.

Houd er echter rekening mee dat de besparingen die verband houden met het gebruik van AdBlue kunnen variëren, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden van de machine, de specificaties ervan en de lokale brandstof- en AdBlue-prijzen. Om de volledige voordelen van een SCR-systeem met AdBlue te benutten, is het bovendien belangrijk om de aanbevelingen van de fabrikant op te volgen met betrekking tot bediening, onderhoud en dosering van de vloeistof. Regelmatige evaluaties en onderhoud van het systeem zijn van cruciaal belang om de effectiviteit ervan te behouden.

44%

lager rendement door AdBlue-problemen in bouwmachines