AdBlue-tractoren

Met toegang tot de klant

AdBlue-programmering is de goedkoopste en snelste optie voor het oplossen van problemen met SCR-, EGR- en DPF-systemen in vrachtwagens en bestelwagens, maar ook in bouw-, industriële- en landbouwmachines en tractoren.

programowanie adblue
programowanie adblue z dojazdem do klienta

AdBlue-tactoren

Adblue, een oplossing van ureum in water, en SCR-systemen (selectieve katalytische reductie) die verband houden met het gebruik ervan, worden ook veel gebruikt in tractoren en landbouwmachines

adblue maszyny rolnicze, adblue traktory

Bel ons nu en wij zorgen voor uw AdBlue-tractoren

AdBlue-tractoren

AdBlue, een oplossing van ureum in water, wordt in tractoren vooral gebruikt in verband met de introductie van uitlaatemissienormen die beperkingen stellen aan de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door dieselmotoren. Het gebruik van AdBlue in tractoren heeft verschillende belangrijke doelen en voordelen:

 1. NOx-emissiereductie: Het belangrijkste doel van het gebruik van AdBlue in tractoren is het verminderen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in uitlaatgassen. NOx is een stof die schadelijk is voor het milieu en de menselijke gezondheid, en het gebruik van AdBlue helpt de impact van tractoren op de luchtkwaliteit te verminderen.
 2. Naleving van emissienormen: AdBlue wordt in tractoren gebruikt om te voldoen aan strenge uitlaatemissienormen, zoals de Europese (Stage) of Amerikaanse (Tier) normen. Deze acties zijn vaak wettelijk verplicht en zijn bedoeld om de negatieve impact van voertuigen op het milieu te minimaliseren.
 3. Milieubescherming:
  • Het terugdringen van de NOx-uitstoot draagt ​​bij aan de bescherming van de natuurlijke omgeving. Stikstofoxiden zijn componenten die kunnen bijdragen aan smog, verzuring van regen en andere ongunstige atmosferische verschijnselen.
 4. Verbetering van de luchtkwaliteit:
  • Het terugdringen van de NOx-uitstoot vertaalt zich in een betere luchtkwaliteit, wat vooral belangrijk is in landbouwgebieden waar veel tractoren worden gebruikt.
 5. Naleving van de wet:
  • In sommige gebieden gelden voorschriften die vereisen dat voertuigen, waaronder tractoren, aan bepaalde emissienormen voldoen. Het gebruik van AdBlue helpt u aan deze regelgeving te voldoen.
 6. Motorprestaties op lange termijn:
  • Door de NOx-uitstoot te verminderen, kan het gebruik van AdBlue bijdragen aan het behoud van de motorprestaties op de lange termijn, waardoor de onderhoudskosten kunnen worden verlaagd.
 7. Beheer van brandstofbronnen:
  • Effectief gebruik van AdBlue kan de brandstofefficiëntie beïnvloeden, wat zich vertaalt in brandstofbesparing, wat op zijn beurt de bedrijfskosten van de tractor beïnvloedt.

Kortom: het gebruik van AdBlue in tractoren is noodzakelijk om aan de uitlaatemissienormen te voldoen en draagt ​​bij aan de bescherming van het milieu en een betere luchtkwaliteit. Dit sluit aan bij de mondiale trends die gericht zijn op het verminderen van de impact van voertuigen op de natuurlijke omgeving.

AdBlue-tractoren – belangrijkste doelen.

Het gebruik van AdBlue in tractoren en de bijbehorende SCR-systemen (selectieve katalytische reductie) houdt niet direct verband met het vergroten van het vermogen of het verbeteren van de prestaties. Het belangrijkste doel van AdBlue en het SCR-systeem is het verminderen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) om aan de strenge uitlaatemissienormen te voldoen. Er zijn echter verschillende indirecte factoren die de algehele prestaties van tractoren kunnen beïnvloeden als gevolg van het gebruik van AdBlue:

 1. Brandstofefficiëntie: Het SCR-systeem kan de brandstofverbrandingsefficiëntie van de motor beïnvloeden door het NOx-reductieproces te optimaliseren. Een optimale verbranding kan zich vertalen in een betere brandstofefficiëntie, wat op zijn beurt het brandstofverbruik kan beïnvloeden.
 2. Motorprestaties op lange termijn: De vermindering van de NOx-uitstoot die wordt bereikt door het gebruik van AdBlue kan helpen de motorprestaties op de lange termijn te behouden. Minder schadelijke stoffen in uitlaatgassen kunnen resulteren in minder slijtage aan motoronderdelen, wat de algehele duurzaamheid en prestaties beïnvloedt.
 3. Optimalisatie van motorprestaties: Door de emissies te beheersen en de motorprestaties te optimaliseren, kan een SCR-systeem helpen stabielere bedrijfsomstandigheden te handhaven, wat de algehele prestaties van de tractor kan beïnvloeden.

Het is echter vermeldenswaard dat AdBlue- en SCR-systemen vooral zijn ontworpen om het milieu te beschermen door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Voor het optimaliseren van het vermogen en de prestaties van een tractor zijn vaak andere aanpassingen nodig, zoals het afstellen van de motor of andere efficiëntietechnologieën.

Het gebruik van AdBlue in tractoren is vooral gericht op het voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot uitlaatemissies, wat cruciaal is in de huidige context van milieubescherming. Als het vergroten van het trekkervermogen het primaire doel is, kunnen bestuurders andere maatregelen overwegen, zoals het afstellen van de motor of speciale mechanische aanpassingen. Het is echter belangrijk dat eventuele wijzigingen voldoen aan de voorschriften en normen die in een bepaald rechtsgebied van kracht zijn.

adblue maszyny rolnicze, adblue traktory

Het onderhouden van het AdBlue-systeem in tractoren is belangrijk om ervoor te zorgen dat het effectief werkt, voldoet aan de uitlaatemissienormen en de prestaties van de tractor op de lange termijn behoudt. Hieronder vindt u enkele belangrijke aspecten met betrekking tot AdBlue-onderhoud in tractoren:

 1. Controle AdBlue-niveau:
  • Controleer regelmatig het AdBlue-niveau in de tank van de trekker. Veel tractoren zijn uitgerust met een niveau-indicator, maar het is ook de moeite waard om het niveau handmatig te controleren, vooral bij langdurig gebruik.
 2. Het bijvullen van de tank:
  • Vul de AdBlue-tank bij in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en op daarvoor bestemde plaatsen. Vermijd het per ongeluk mengen van AdBlue met brandstof of andere stoffen.
 3. AdBlue schoon houden:
  • AdBlue moet onder schone omstandigheden worden opgeslagen. Voorkom vervuiling en gebruik alleen originele AdBlue die voldoet aan de normen ISO 22241. Verontreiniging kan de effectiviteit van het SCR-systeem beïnvloeden.
 4. Vorstbescherming:
  • AdBlue kan bij lage temperaturen bevriezen, wat tot systeemschade kan leiden. Tractoren werken vaak onder verschillende weersomstandigheden, daarom moet AdBlue met de juiste antivrieseigenschappen worden gebruikt.
 5. Regelmatige technische inspecties:
  • Als onderdeel van routinematige technische inspecties van de tractor is het noodzakelijk om de staat van het AdBlue-systeem te controleren. Eventuele problemen die u opmerkt, zoals lekkages of schade, moeten onmiddellijk worden gerepareerd.
 6. Het SCR-systeem schoon houden:
  • Het SCR-systeem, dat rechtstreeks verband houdt met AdBlue, moet schoon worden gehouden. Dit omvat het controleren op verontreinigingen in de katalysator en andere systeemcomponenten.
 7. Naleving van de aanbevelingen van de fabrikant:
  • Veilig en effectief gebruik van AdBlue vereist naleving van de aanbevelingen van de tractorfabrikant. Het is belangrijk om originele onderdelen en producten te gebruiken en de onderhoudsaanbevelingen op te volgen.
 8. De vloeistof in de originele verpakking bewaren:
  • Als het nodig is om extra AdBlue op te slaan, wordt aanbevolen om deze in de originele verpakking te bewaren om vervuiling en kwaliteitsverlies te voorkomen.

Regelmatig onderhoud en controle van uw AdBlue-systeem is van cruciaal belang voor het behoud van de effectiviteit en prestaties van uw tractor op de lange termijn. Aandacht voor deze aspecten draagt ​​ook bij aan het voldoen aan de uitlaatemissienormen en het voldoen aan wettelijke voorschriften.

40%

lagere efficiëntie veroorzaakt door AdBlue-problemen in tractoren.