AdBlueSCR

Met toegang tot de klant

AdBlue-programmering is de goedkoopste en snelste optie voor het oplossen van problemen met SCR-, EGR- en DPF-systemen in vrachtwagens en bestelwagens, evenals bouw-, industriële en landbouwmachines.

programowanie adblue
programowanie adblue z dojazdem do klienta

AdBlueSCR – wat is het?

AdBlue is de handelsnaam van een vloeistof die ook bekend staat als Diesel Exhaust Fluid (DEF). AdBlue wordt gebruikt in systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR), die vaak worden gebruikt in dieselauto’s, vooral bedrijfsauto’s, vrachtwagens en bestelwagens. SCR (Selective Catalytic Reduction) is een technologie om de uitlaatemissies te verminderen, waarbij AdBlue wordt toegevoegd aan de uitlaatgassen die door de motor worden uitgestoten.

AdBlue bevat ureum, dat reageert met stikstofoxiden (NOx) in uitlaatgassen en deze omzet in veilige stikstof (N2) en water (H2O). Dit proces helpt de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer aanzienlijk te verminderen.

adbluescr

Bel ons nu en wij zorgen voor uw AdBlueSCR!

AdBlueSCR


AdBlueSCR (Selective Catalytic Reduction) is een technologie die wordt gebruikt in voertuigen met dieselmotoren, vooral in vrachtwagens, bestelwagens en andere bedrijfsvoertuigen. De voordelen van het gebruik van deze technologie zijn onder meer:

 1. Vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx): Het belangrijkste doel van AdBlueSCR is het verminderen van de uitstoot van stikstofoxiden, die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en een negatief effect hebben op het milieu. Het SCR-proces helpt stikstofoxiden om te zetten in veilige stoffen zoals stikstof en water.
 2. Voldoen aan uitlaatemissienormen: De introductie van emissienormen zoals Euro 6 vereist dat autofabrikanten effectieve emissiereducerende technologieën gebruiken. AdBlueSCR is een van de oplossingen waarmee voertuigen aan deze normen kunnen voldoen.
 3. Verbeterde brandstofefficiëntie: Hoewel het toevoegen van AdBlue aan een SCR-systeem het vloeistofverbruik kan verhogen, helpt de technologie de energie-efficiëntie van de motor te verbeteren. Hierdoor kan dit brandstof helpen besparen.
 4. Verhoogde duurzaamheid van het uitlaatsysteem: De werking van AdBlueSCR helpt de corrosieve effecten van uitlaatgassen op componenten van het uitlaatsysteem te verminderen, waardoor de duurzaamheid van deze componenten wordt vergroot.
 5. Internationale naleving: AdBlueSCR wordt over de hele wereld veel gebruikt, waardoor voertuigfabrikanten en gebruikers kunnen voldoen aan de internationale emissienormen.
 6. Vermindering van de impact op het milieu: Het verminderen van de NOx-uitstoot via AdBlueSCR helpt de negatieve impact van het wegvervoer op het milieu te verminderen.

Het is echter vermeldenswaard dat deze voordelen kunnen afhangen van het correcte en regelmatige gebruik van AdBlue en het handhaven van de juiste bedrijfsomstandigheden van het SCR-systeem in het voertuig.

Diagnose van het AdBlueSCR-systeem (Selective Catalytic Reduction) is belangrijk om een ​​goede werking van het voertuig en naleving van de uitlaatemissienormen te garanderen. Hieronder vindt u enkele diagnostische stappen die kunnen worden genomen in geval van problemen met het AdBlueSCR-systeem:

 1. Controle AdBlue-niveau: Zorg ervoor dat het AdBlue-niveau in de tank voldoende is. Gebrek aan vocht kan tot systeemstoringen leiden.
 2. AdBlue-niveau- en vloeistofkwaliteitsensoren controleren: AdBlue-niveau- en vloeistofkwaliteitsensoren kunnen verantwoordelijk zijn voor het signaleren van problemen in het systeem. Controleer of de sensoren goed werken.
 3. Boordcomputerfouten uitlezen: Moderne voertuigen zijn uitgerust met diagnosesystemen die fouten registreren die verband houden met AdBlueSCR. Lees foutcodes met diagnosetools.
 4. Temperatuursensoren controleren: Temperatuursensoren zijn belangrijk voor de goede werking van het SCR-systeem. Zorg ervoor dat de sensoren vrij zijn van schade en goed werken.
 5. Controle van het AdBlue-injectiesysteem: Als AdBlue niet goed wordt ingespoten, kunnen er problemen optreden met de regeneratie van de katalysator. Controleer het AdBlue-injectiesysteem.
 6. Inspecteer het uitlaatsysteem: Inspecteer het uitlaatsysteem op lekkages of schade die de werking van het SCR-systeem kunnen beïnvloeden.
 7. Onderhoud van sensoren en systeemcomponenten: Regelmatig onderhoud, zoals het reinigen van de sensoren, kan ervoor zorgen dat uw SCR-systeem goed blijft werken.

In geval van problemen bij de diagnose of reparatie wordt aanbevolen een professionele monteur of een erkend autoservicecentrum te raadplegen. Regelmatige diagnostiek en onderhoud zijn cruciaal voor het behoud van de effectiviteit en duurzaamheid van het AdBlueSCR-systeem.

programowanie AdBlueSCR

Onderhoud van het AdBlueSCR-systeem is belangrijk om de effectiviteit, duurzaamheid en goede werking ervan te behouden. Goed onderhoud kan potentiële problemen helpen voorkomen en het risico op verstoringen van het SCR-systeem minimaliseren. Hier zijn enkele redenen waarom onderhoud belangrijk is:

 1. Preventie van vervuiling: De zuiverheid van AdBlue is cruciaal voor de effectieve werking van het SCR-systeem. Verontreinigende stoffen zoals pollen, deeltjes en chemische verontreinigende stoffen kunnen het NOx-reductieproces verstoren. Het wordt aanbevolen om regelmatig de kwaliteit en zuiverheid van AdBlue te controleren en schone vaten te gebruiken om de vloeistof op te slaan.
 2. Vloeistofpeilcontrole: Een onvoldoende AdBlue-peil kan een effectieve vermindering van de NOx-emissies verhinderen. Het is essentieel om het vloeistofpeil regelmatig te controleren en indien nodig bij te vullen.
 3. Sensoren en systeemcomponenten reinigen: Niveau-, AdBlue-kwaliteit- en temperatuursensoren zijn belangrijke elementen van het SCR-systeem. Het reinigen van deze sensoren en andere systeemcomponenten, zoals de injectiesproeiers, kan verstoringen in de werking ervan voorkomen.
 4. Foutmonitoring: Door regelmatig SCR-systeemfouten te controleren en uit te lezen met behulp van diagnosetools kunt u snel reageren op mogelijke problemen en noodzakelijke reparaties uitvoeren.
 5. Bescherming tegen lekkage: AdBlue-lekken kunnen leiden tot schade aan het systeem of andere voertuigonderdelen. Door uw uitlaatsysteem en andere AdBlue-gerelateerde componenten regelmatig te controleren, kunt u lekken opsporen en repareren voordat er ernstigere gevolgen optreden.

Samenvattend: het onderhouden van uw AdBlueSCR-systeem is van cruciaal belang voor het behoud van de effectiviteit en duurzaamheid ervan. Regelmatige controle, reiniging, juiste opslagpraktijken en het toevoegen van AdBlue zijn belangrijke onderdelen van het onderhoud van dit systeem in dieselvoertuigen.

40%

lagere efficiëntie alleen vanwege problemen met AdBlueSCR.