EGR bus

Met toegang tot de klant

Een uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) voor vrachtwagens is een oplossing die in dieselmotoren wordt gebruikt om de uitstoot van stikstofoxide (NOx) te verminderen. EGR werkt door een deel van de uitlaatgassen opnieuw in de verbrandingskamer te brengen, waardoor de verbrandingstemperatuur wordt verlaagd en de hoeveelheid gevormde stikstofoxiden wordt verminderd.

programowanie adblue
programowanie adblue z dojazdem do klienta

EGR-bus – wat is het?

EGR is een afkorting voor ‘Exhaust Gas Recirculation’. Dit is een systeem dat wordt gebruikt in verbrandingsmotoren, zoals automotoren, om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in de atmosfeer te verminderen.

EGR bus

Bel ons nu en wij zorgen voor uw EGR-bus!

EGR bus

Het uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) van een vrachtwagen heeft verschillende voordelen, zowel wat betreft de bescherming van het milieu als het verbeteren van de motorefficiëntie. Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van een EGR-systeem:

 1. Vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx): Het belangrijkste voordeel van EGR is de vermindering van de uitstoot van stikstofoxide, die schadelijk is voor de menselijke gezondheid en een negatief effect heeft op het milieu. EGR helpt de hoeveelheid NOx die wordt uitgestoten tijdens het verbrandingsproces van de brandstof te verminderen.
 2. Voldoen aan emissienormen: EGR is een belangrijk onderdeel van emissiecontrolesystemen en het gebruik ervan helpt voertuigen te voldoen aan strenge emissienormen zoals Euro 6, die grenzen stelt aan de uitstoot van verontreinigende stoffen.
 3. Optimalisatie van de verbrandingstemperatuur: Uitlaatgasrecirculatie verlaagt de vlamtemperatuur in de verbrandingskamer. Dit kan op zijn beurt helpen de hoeveelheid geproduceerde stikstofoxiden onder controle te houden en de algehele verbrandingsefficiëntie beïnvloeden.
 4. Vermindering van de vorming van deeltjes: Door de verbrandingstemperatuur te verlagen, kan EGR ook de vorming van deeltjes helpen verminderen, wat gunstig is voor het milieu en de volksgezondheid.
 5. Optimalisatie van brandstofefficiëntie: Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan EGR de brandstofefficiëntie van een voertuig helpen verbeteren door het verbrandingsproces te beheersen.

Er moet echter worden opgemerkt dat EGR, ondanks deze voordelen, ook bepaalde aspecten van de motorefficiëntie kan beïnvloeden, zoals het brandstofverbruik. Bovendien is de noodzaak om het EGR-systeem in goede staat te houden, inclusief regelmatige reiniging, belangrijk om de effectieve werking ervan te garanderen en om potentiële problemen met vervuiling of verstoring te voorkomen.

Het verzorgen van het uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) van uw vrachtwagen is belangrijk om de effectiviteit ervan te behouden en mogelijke problemen te voorkomen. Hier zijn enkele praktijken die u kunnen helpen bij het verzorgen van uw EGR:

 1. Regelmatig onderhoud: Voer regelmatig inspecties en onderhoud uit aan het EGR-systeem volgens de aanbevelingen van de voertuigfabrikant. Controleer de staat van componenten, inclusief kleppen, sensoren en leidingen, en voer eventuele noodzakelijke reparaties of vervangingen uit.
 2. EGR-reiniging: Als verontreinigingen zoals roet zich ophopen in het EGR-systeem, kan een regelmatige reiniging noodzakelijk zijn. Er zijn speciale EGR-reinigingsproducten op de markt. Zorg ervoor dat de reiniging wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
 3. Gebruik van hoogwaardige brandstof: Schone brandstof helpt de vorming van verontreinigingen in het EGR-systeem te verminderen. Kies brandstof van hoge kwaliteit en vermijd het gebruik van brandstof van lage kwaliteit.
 4. Regelmatig rijden op de snelweg: Langere ritten op de snelweg zorgen voor hogere verbrandingstemperaturen, wat de natuurlijke EGR-regeneratie bevordert. Vermijd frequente korte ritten, omdat dit tot lage verbrandingstemperaturen kan leiden.
 5. Gebruik van brandstofadditieven: In sommige gevallen kan het gebruik van speciale brandstofadditieven helpen het EGR-systeem schoon te houden.
 6. Correcte AdBlue-dosering (indien van toepassing): Als uw voertuig is uitgerust met een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR) dat AdBlue gebruikt, zorg er dan voor dat dit correct wordt gedoseerd, aangezien dit de EGR-processen kan beïnvloeden.
 7. Overbelading van het voertuig vermijden: Overbelading van het voertuig en rijden met maximale belading kunnen de uitstoot van stikstofoxide verhogen. Houd u aan de belasting- en rijlimieten zoals aanbevolen door de fabrikant.

Regelmatig onderhoud, reiniging en het handhaven van de juiste bedrijfsomstandigheden van het voertuig helpen de effectiviteit en duurzaamheid van het EGR-systeem te garanderen. Bij twijfel of problemen is het altijd raadzaam een ​​erkend voertuigservicecentrum te raadplegen.

EGR bus

Het onderhoud van het uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) van uw vrachtwagen heeft verschillende belangrijke voordelen die zowel de efficiëntie van uw voertuig als het milieu beïnvloeden. Hier zijn enkele redenen waarom het de moeite waard is om de EGR-bus regelmatig te onderhouden:

 1. Efficiëntie behouden: Onderhoud van de EGR helpt de doeltreffendheid ervan bij het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te behouden. Een efficiënt EGR-systeem helpt het voertuig te voldoen aan de uitlaatemissienormen.
 2. Verbetering van de verbrandingsefficiëntie: EGR beïnvloedt de verbrandingstemperatuur in de motorruimte. Door het systeem te onderhouden kunt u optimale verbrandingsomstandigheden handhaven, die de energie-efficiëntie van de motor kunnen beïnvloeden.
 3. Prestatieproblemen voorkomen: Een defecte of vervuilde EGR kan leiden tot verminderd motorvermogen, verhoogd brandstofverbruik en andere prestatieproblemen van het voertuig. Regelmatig onderhoud helpt deze potentiële problemen te voorkomen.
 4. Milieubescherming: Effectieve EGR helpt de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen, wat het milieu en de volksgezondheid ten goede komt. Het schoon en efficiënt houden van het EGR-systeem is belangrijk in het kader van het verminderen van de impact van transport op de luchtkwaliteit.
 5. Schadepreventie: Regelmatig onderhoud maakt een vroegtijdige detectie van mogelijke EGR-gerelateerde problemen mogelijk, zoals vervuiling of mechanische schade. Door snel op deze problemen te reageren, kunt u ernstigere schade en dure reparaties helpen voorkomen.
 6. Behoud van een optimaal brandstofverbruik: Een goede EGR-functie kan het brandstofverbruik beïnvloeden. Door het systeem te onderhouden kunt u optimale bedrijfsomstandigheden handhaven, wat zich kan vertalen in de energie-efficiëntie van het voertuig.
 7. Naleving van regelgeving: Sommige rechtsgebieden hebben regelgeving die regelmatige diagnose en onderhoud van emissiecontrolesystemen, inclusief EGR, vereist. Naleving van deze voorschriften kan belangrijk zijn om de wettigheid van het gebruik van uw voertuig te garanderen.

Samenvattend is regelmatig onderhoud aan het EGR-systeem van uw vrachtwagen van cruciaal belang om de effectiviteit ervan te behouden, de prestaties van het voertuig te verbeteren, het milieu te beschermen en aan de regelgeving te voldoen. Het is de moeite waard om de aanbevelingen van de fabrikant op te volgen en regelmatig de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

37%

lagere efficiëntie alleen vanwege problemen met de EGR-bus.